KAUNO MIESTO BENDROJO PLANO PAGRINDINIS BRĖŽINYSSUTARTINIAI ŽENKLAI
esama-
planuoj.
planuoj. 
  ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ
 
 SODININKŲ BENDRIJOS SODŲ ŽEMĖ
 
 KITA ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ
 
 
MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ
 
 
PAGAL /KMV 1995 03 21 Sprend. Nr. 424v/
/KMV 1997 11 20 Sprend. Nr. 92/
/KMV 1998 11 10 Sprend. Nr. 1104/
/KMV 1999 02 17 Sprend. Nr. 137/
/KMV 2001 02 15 Sprend. Nr. 43/
 
 
KONSERVACINĖS PASKIRTIES ŽEMĖ
  KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ
  GYVENAMOJI TERITORIJA:
 
 
1) SODYBINIO UŽSTATYMO TERITORIJA
 
 
2) DAUGIAAUKŠČIŲ STATINIŲ TERITORIJA
 
 
3) MAŽAAUKŠČIŲ STATINIŲ TERITORIJA
 
 
VISUOMENINĖS PASKIRTIES TERITORIJA
 
 
PRAMONĖS OBJEKTŲ /KOMERCINĖS, VISUOMENINĖS,
INFRASTRUKTŪROS/ TERITORIJOS
 
 
KOMERCINĖS PASKIRTIES IR SMULKAUS VERSLO
OBJEKTAI /GYVENAMOS, VISUOMENINĖS/ TERITORIJOS
 
 
INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOS
 
 
PERSPEKTYVINĖS, PO 2010 METŲ INFRASTRUKTŪROS
TERITORIJOS
 
 
GATVIŲ ATKARPOS IR TRANSPORTO MAZGAI,
STATOMI IKI 2010 METŲ
 
 NAUDINGŲ IŠKASENŲ TERITORIJOS
  BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJOS
 
 
1) PARKŲ, SKVERŲ, AIKŠČIŲ TERITORIJOS,
ŽALIOSIOS JUNGTYS
B Z
 2) BOTANIKOS IR ZOOLOGIJOS SODŲ TERITORIJOS
 
 
3) LAISVOS BENDRO NAUDOJIMO ŽELDYNŲ
TERITORIJOS, APSAUGINIAI ŽELDYNAI
 
 4) KAPINIŲ TERITORIJOS
 
 
REKREACINĖS TERITORIJOS
 
 KRAŠTO APSAUGOS TERITORIJOS
 
 SAVARTYNŲ TERITORIJOS
 
 VALSTYBINIO VANDENŲ FONDO ŽEMĖ
 ŠLAITŲ IR KITŲ RELJEFO DARINIŲ TERITORIJOS
 MIŠKAI, PRISKIRTI MIŠKŲ GRUPĖMS
 MIESTO RIBA
 GELEŽINKELIS
 EUROSTANDARTO GELEŽINKELIS
 KADASTRINIŲ SKLYPŲ RIBOS
SAUGOMOS GAMTINĖS TERITORIJOS
SAUGOMŲ IR SAUGOTINŲ KULTŪROS PAVELDO TERITORIJŲ RIBOS:
 PAMINKLINIŲ VERTYBIŲ STATUSO /PV/
 VERTYBIŲ STATUSO /KV/
 TURINČIŲ KULTŪRINĖS VERTĖS POŽYMIŲ TERITORIJOS
© SĮ "Kauno planas" 1993-2003
© VĮ Registrų centras 2002-2003
© UAB Aerogeodezijos institutas 1993
Savivaldybės įmonė "Kauno planas"
Kęstučio 66a, LT-3000, Kaunas
tel.: 8-37-220146
fax.: 8-37-337774
El.paštas: kaunoplanas@takas.lt